Jag som driver kenneln heter Annica Bladh-Jacobsson och bor i Kolmården, ca 2 mil norr om Norrköping. Vintern 89/90 träffade jag tre irländska herrar, Holmenocks Hickroster "Paddy", SuCh Holmenocks Hicklam "Sandeman" och NuCh SuCh Newkilber Kid Sheleen "Morgan" och det var så det hela började. 1995 kom den irländska import tiken IrlCh Such Maroc Dara till oss och jag parade henne med en son till Holmenocks Hickroster, Amadeus. Resultatet blev Irish-Rover "Morris", som är den som fått ge kenneln sitt namn. All avel utgår från hundar med rent Irländska linjer. Mitt största intresse är att bevara den Irländska Wheaten Terriern i det format den är - alltså friska, sunda, rastypiska TERRIER. År 2002 ansökte jag om och fick mitt kennel namn godkänt, men jag har 30 års erfarenhet av denna underbara ras. Under åren som gått har det blivit en hel del resor till rasens ursprungsland Irland. Där klev även rasen Irish Glen of Imaal in i mitt hjärta, vilket resulterat i hundarna Jake, Katie och Gipsy som kom att bli grunden för min glenuppfödning. Jag vill avsluta med ett tack till de som hjälpt mig komma dit jag är idag. Framför allt Alf Jacobsson som var den första att introducera mig för rasen och till kennel Ballysax, som exporterat hundar till oss och för allt stöd jag får från er! Utan Nick och Ann White, kennel Abberann hade jag inte varit där jag är idag med mina Glennar// My name is Annica Bladh-Jacobsson and I run kennel Irish Rover's. We live in Kolmården, about 2 mil north of Norrköping. In the winter of 89/90, I met three Irish men, Holmenocks Hickroster "Paddy", SuCh Holmenocks Hicklam "Sandeman" and NuCh SuCh Newkilber Kid Sheleen "Morgan", and that was how it all began. 1995, the Irish import bitch IeCh Such Maroc Dara to us and I maited her with a son of Holmenocks Hickroster, Amadeus. The result of this combination was my Irish Rover, "Morris", which is the one who gave my kennel its name. All breeding is based on pure Irish lines. My main interest is to preserve the Irish Wheaten in its original - sound, healthy, true to the Irish type. Since 2002 I have my kennel name, butI have 30 years of experience in this wonderful breed. Over the years there has been a lot of trips to the breed's origin - Ireland. Here I have also found the love for the breed Irish Glen of Imaal. This has resulted in the dogs Jake, Katie and Gipsy, who became the foundation for my breeding the glens. I will conclude with a thank you to those who helped me get where I am today. In particular, Alf Jacobson who was the first to introduce me to the breed, kennel Ballysax, who has exported dogs to us and supported me at all times and to Nick and Ann White, kennel Abberann, without your help I wouldn't been were I'm with the Glen's!